دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 185 هزار بازديد از سايت دانشگاه در آذرماه 89
1389/10/1

بنابر اعلام مركز وب سنجي گوگل در آذر ماه امسال 185640 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 316243 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 28/21درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 99/28 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند11/55 د رصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند . 32/5 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران