دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از193 هزار بازديد از سايت دانشگاه در دي ماه 89
1389/11/3

بنا بر اعلام مركز وب سنجي گوگل در دي ماه امسال 193648 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 337185 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 18/22درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 05/20 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند88/54 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند . 5/5 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران