دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از273 هزار بازديد از سايت دانشگاه در بهمن ماه 89
1389/12/3

بنا بر اعلام مركز وب سنجي گوگل در بهمن ماه امسال 273040 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 458881 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود46/27درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 53/31 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند89/52 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند .48/4درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران