دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از169 هزار بازديد از سايت دانشگاه در فروردين ماه 90
1390/2/4

بنا بر اعلام مركز وب سنجي گوگل در فروردين ماه امسال 169521 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 290042 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 53/24 درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 27/30 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند87/54 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند .5/9 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران