دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 224 هزار بازديد از سايت دانشگاه در تير ماه 90
1390/5/4

بنا بر اعلام مركز وب سنجي گوگل در تير ماه امسال 224365 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 361512 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود99/21 درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 32/29 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند46/56درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند.8/8 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران