دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 228 هزار بازديد از سايت دانشگاه در مرداد ماه 90
1390/6/5

بنا بر اعلام مركز وب سنجي گوگل در مرداد ماه امسال 228903 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 378055 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود83/22 درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 08/30 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 47/55 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند.1/9 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران