دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 229 هزار بازديد از سايت دانشگاه در شهريور ماه 90
1390/7/3

بنا بر اعلام مركز وب سنجي گوگل در شهريور ماه امسال 229267 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 382513 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 66/24 درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 79/30 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 61/54 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند.7/8درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران