دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 213 هزار بازديد از سايت دانشگاه در آذر ماه 90
1390/10/3

بنا بر اعلام مركز وب سنجي گوگل در آذر ماه امسال 213997 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 347957 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 49/22 درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 67/31 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 59/54 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند.9/5درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران