دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 220 هزار بازديد از سايت دانشگاه در دي ماه 90
1390/11/3

بنا بر اعلام مركز وب سنجي گوگل در دي ماه امسال 220262 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 369803 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 84/22 درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 64/31 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 20/54 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند.5/6درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران