دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 252 هزار بازديد از سايت دانشگاه در ارديبهشت ماه 91
1391/3/7

بنا بر اعلام مركز وب سنجي گوگل در ارديبهشت ماه امسال 252843 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 420103 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 30/23 درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 60/31 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 23/52 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند.2/7درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران