دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 210 هزار بازديد از سايت دانشگاه در آبان ماه 91
1391/9/12

بنا بر اعلام مركز وب سنجي گوگل در آبان ماه امسال 210175 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 413803 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 66/25 درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 83/32 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 03/51 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند.8/6 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است.
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران