دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 212 هزار بازديد از سايت دانشگاه در آذر ماه 91
1391/10/3

بنا بر اعلام مركز وب سنجي گوگل در آذر ماه امسال 212383 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 415602 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 23/26 درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 52/33 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 17/50 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند.1/14 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است.
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران