دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 129هزار بازديد از سايت دانشگاه در آبان ماه 88
1388/9/2

بنابر اعلام مركز وب سنجي گوگل در آبان ماه امسال 129538 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 201916 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 77/20درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است.33/22درصد كه معادل 28923 تعداد از بازديدها مي شود از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 13/62 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند .4/4 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران