دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 120 هزار بازديد از سايت دانشگاه در آذر ماه 88
1388/10/1

بنابر اعلام مركز وب سنجي گوگل در آذر ماه امسال 120380 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 187300 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 97/20درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است.75/22درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 37/61 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند .2/4 رصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران