دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 123هزار بازديد از سايت دانشگاه در دي ماه 88
1388/11/3

بنابر اعلام مركز وب سنجي گوگل در دي ماه امسال 123800 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 192219 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 39/20درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است.97/22درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 37/62 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند .1/4 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران