دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 143هزار بازديد از سايت دانشگاه در اسفندماه 88
1389/1/17

بنابر اعلام مركز وب سنجي گوگل در اسفند ماه امسال 143126 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 219077 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود60/21 درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است.92/22درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 31/63 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند . 9/3 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران