دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 114هزار بازديد از سايت دانشگاه در فروردين ماه 89
1389/2/2

بنابر اعلام مركز وب سنجي گوگل در فروردين ماه امسال 114304 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 179485 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود97/22درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است.61/23درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 33/62 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند . 12/5 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران