دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 141 هزار بازديد از سايت دانشگاه در خرداد ماه 89
1389/4/2

بنابر اعلام مركز وب سنجي گوگل در خرداد ماه امسال 141632 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 224322 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود11 /20درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 32/24درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 03/61 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند . 5/4 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران