دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 142 هزار بازديد از سايت دانشگاه درمرداد ماه 89
1389/6/2

بنابر اعلام مركز وب سنجي گوگل در مرداد ماه امسال 142036 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 229503 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 23 درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 22/26 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 83/58 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند . 4/5 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران