دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 161 هزار بازديد از سايت دانشگاه درشهريور ماه 89
1389/7/3

بنابر اعلام مركز وب سنجي گوگل در شهريور ماه امسال 161242 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 257081 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 25/ 24درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 31/26 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند 02/59 درصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند . 7/5 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران