دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
بيش از 166 هزار بازديد از سايت دانشگاه در مهر ماه 89
1389/8/2

بنابر اعلام مركز وب سنجي گوگل در مهر ماه امسال 166719 مورد بازديد از صفحه اول سايت دانشگاه و 266404 بازديد از ساير صفحات سايت اصلي دانشگاه به آدرس www.tums.ac.ir صورت پذيرفته است. اين آمار تنها به سايت اصلي دانشگاه مربوط بوده و آمار دامنه هاي واحدهاي تحت پوشش را شامل نمي شود 83/22درصد اين بازديدها جديد و براي اولين بار بوده است . 34/26 درصد از بازديدكنندگان از طريق موتورهاي جستجو به سايت دانشگاه هدايت شده اند76/57 رصد مستقيماً به سايت مراجعه داشته اند . 1/5 درصد از اين بازديدها از خارج از كشور صورت گرفته است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران