• 10 فروردین 1402

راهبرد مشارکت در تارنمای دستگاه

سند راهبرد مشارکت

  1. راهبرد زیر  شاخص مشارکت در تارنمای دستگاه

درارتباط با این نماگر قابلیت جستجوی پیشرفته، اجرا در کلیه ی مرورگرها و همچنین اجرا بر روی دستگاه های قابل حمل در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران رعایت شده است و به عنوان طراحی سایت بصورت responsive تعریف گردیده است.

  1. راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما:

در ارتباط با این نماگر، ساختار، نام و عنوان کلیه ی مدیران سازمان به همراه ارتباط مستقیم در وب سایت با ایشان ارائه گردیده است. تاریخ بروز رسانی سایت در صفحه ی نخست وب سایت نمایش داده شده است همچنین اطلاعایه ها و بخشنامه های  مربوط به هر یک از معاونت ها در صفحه ی مربوط به هر معاونت بصورت جداگانه قرار گرفته است. شناسنامه خدمات با همین عنوان در لینک های انتهایی سایت اصلی دانشگاه منتشر گردیده است.

  1. راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما:

اطلاع رسانی خدمات در لینک "نحوه و کیفیت اطلاع رسانی خدمات"، بطور کامل ارائه گردیده است و همچنین در تعدادی از وب سایت های دانشگاه امکان ثبت نظر مراجعین در خصوص کیفیت ارائه خدمات، وجود دارد

  1. راهبرد مشارکت در دسترس پذیری تارنما:

در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دستورالعمل بروز رسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگزاری رعایت گردیده است.

  1. راهبرد مشارکت در دسترس پذیری اطلاعات:

در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران، سوالات متداول، پیوند به دستگاه های مختلف، کانال اطلاع رسانی،  اخبار و مزایده ها و اطلاعیه های مهم وجود دارد.

  1. راهبرد مشارکت در بیانیه حریم خصوصی:

لینک بیانیه حریم خصوصی دستگاه در انتهای سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است.

  1. راهبرد مشارکت در بیانیه سطح توافق خدمات:
  2. بیانیه سطح توافق خدمات برای هر یک از خدمات دستگاه در وبگاه میز خدمت قرار گرفته است.