دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 
 
اعلام رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در فوريه 2014،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 615 جهاني
 
 
در آخرين نسخه رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در فوريه 2014 ،دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان 331 موسسه آموزش عالي داخلي به رتبه دوم  كشوري بعد از دانشگاه تهران و در ميان بيش از 12000 موسسه آموزش عالي رتبه جهاني 615  دست يافته است دانشگاههاي ايران به ترتيب رتبه هاي زير راكسب نموده اند:

-         دانشگاه تهران رتبه اول كشوري و رتبه 594 جهاني
-        دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 615 جهاني
-     دانشگاه فردوسي مشهد رتبه سوم كشوري و رتبه 715 جهاني  
-        دانشگاه صنعتي اصفهان رتبه چهارم كشوري و رتبه 807 جهاني
-      دانشگاه صنعتي شريف رتبه پنجم كشوري و رتبه 867 جهاني
 

 


اخبار مركز
ديدار نوروزي سال 93/ مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه به بيان اهم برنامه هاي اين مديريت در سال جديد پرداخت (18/1/1393)
مديريت سامانه اتوماسيون اداري دانشگاه با ابلاغ دكتر جعفريان به دكتر زراعتي واگذار شد (9/9/1392)
دكتر زراعتي با حكم دكتر علي جعفـريان به عنوان مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه منصوب شد (9/9/1392)
در حاشيه ديدار نوروزي خانواده دانشگاه مطرح شد/ دكتر زراعتي از برنامه ريزي براي ارتقاء وبومتريك در سال جديد خبر داد (19/1/1392)
دكتر زراعتي، نقش دكتر لاريجاني را در جهت توسعه و شكوفاپي دانشگاه فوق العاده خواند (11/11/1391)
آرشيو


دسترسي خارج از شبكه دانشگاه به منابع الكترونيك

وبلاگ

مالتي مديامركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران