مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 
 
اعلام رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در فوريه 2015،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 385 جهاني
 
 
در آخرين نسخه رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در فوريه 2015،دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان 331 موسسه آموزش عالي داخلي به رتبه دوم  كشوري بعد از دانشگاه تهران و در ميان بيش از 12000 موسسه آموزش عالي رتبه جهاني 385 دست يافته است دانشگاههاي ايران به ترتيب رتبه هاي زير راكسب نموده اند:

-         دانشگاه تهران رتبه اول كشوري و رتبه 363 جهاني
-        دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 385 جهاني  
-        دانشگاه تربيت مدرس رتبه سوم كشوري و رتبه 603 جهاني
-      دانشگاه فردوسي مشهد رتبه چهارم كشوري و رتبه 664 جهاني
-      دانشگاه صنعتي اصفهان رتبه پنجم كشوري و رتبه 804 جهاني
 

 


اخبار مركز
نسخه اندرويد و ios سامانه V.Campus راه اندازي شد (4/3/1394)
ارتقاي خدمات پست الكترونيك اعضاي هيات علمي (4/3/1394)
سامانه جديد استفاده از منابع الكترونيك خارج از شبكه دانشگاه V.Campus راه اندازي شد (4/3/1394)
رتبه 427 جهان براي دانشگاه در شاخص website size Rank Scimago (10/6/1393)
ديدار نوروزي سال 93/ مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه به بيان اهم برنامه هاي اين مديريت در سال جديد پرداخت (18/1/1393)
آرشيو


وبلاگ

مالتي مديامركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران