دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 
 
اعلام رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در آگوست 2014،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 422 جهاني
 
 
در آخرين نسخه رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در آگوست 2014 ،دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان 331 موسسه آموزش عالي داخلي به رتبه دوم  كشوري بعد از دانشگاه تهران و در ميان بيش از 12000 موسسه آموزش عالي رتبه جهاني 422 دست يافته است دانشگاههاي ايران به ترتيب رتبه هاي زير راكسب نموده اند:

-         دانشگاه تهران رتبه اول كشوري و رتبه 398 جهاني
-        دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 422 جهاني  
-        دانشگاه فردوسي مشهد رتبه سوم كشوري و رتبه 630 جهاني
-      دانشگاه تربيت مدرس رتبه چهارم كشوري و رتبه 641 جهاني
-      دانشگاه علوم پزشكي شيرازرتبه پنجم كشوري و رتبه 704 جهاني
 

 


اخبار مركز
رتبه 427 جهان براي دانشگاه در شاخص website size Rank Scimago (10/6/1393)
اعلام رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در آگوست 2014،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 422 جهاني (14/5/1393)
ديدار نوروزي سال 93/ مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه به بيان اهم برنامه هاي اين مديريت در سال جديد پرداخت (18/1/1393)
مديريت سامانه اتوماسيون اداري دانشگاه با ابلاغ دكتر جعفريان به دكتر زراعتي واگذار شد (9/9/1392)
دكتر زراعتي با حكم دكتر علي جعفـريان به عنوان مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه منصوب شد (9/9/1392)
آرشيو


دسترسي خارج از شبكه دانشگاه به منابع الكترونيك

وبلاگ

مالتي مديامركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران