دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 
 
اعلام رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در فوريه 2015،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 385 جهاني
 
 
در آخرين نسخه رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در فوريه 2015،دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان 331 موسسه آموزش عالي داخلي به رتبه دوم  كشوري بعد از دانشگاه تهران و در ميان بيش از 12000 موسسه آموزش عالي رتبه جهاني 385 دست يافته است دانشگاههاي ايران به ترتيب رتبه هاي زير راكسب نموده اند:

-         دانشگاه تهران رتبه اول كشوري و رتبه 363 جهاني
-        دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 385 جهاني  
-        دانشگاه تربيت مدرس رتبه سوم كشوري و رتبه 603 جهاني
-      دانشگاه فردوسي مشهد رتبه چهارم كشوري و رتبه 664 جهاني
-      دانشگاه صنعتي اصفهان رتبه پنجم كشوري و رتبه 804 جهاني
 

 


اخبار مركز
رتبه 427 جهان براي دانشگاه در شاخص website size Rank Scimago (10/6/1393)
ديدار نوروزي سال 93/ مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه به بيان اهم برنامه هاي اين مديريت در سال جديد پرداخت (18/1/1393)
مديريت سامانه اتوماسيون اداري دانشگاه با ابلاغ دكتر جعفريان به دكتر زراعتي واگذار شد (9/9/1392)
دكتر زراعتي با حكم دكتر علي جعفـريان به عنوان مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه منصوب شد (9/9/1392)
در حاشيه ديدار نوروزي خانواده دانشگاه مطرح شد/ دكتر زراعتي از برنامه ريزي براي ارتقاء وبومتريك در سال جديد خبر داد (19/1/1392)
آرشيو


وبلاگ

مالتي مديامركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران