دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 
 
اعلام رتبه بندي وب سنجي و  Google Scholar Citations دانشگاههاي جهان در ژانويه 2018،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم در ميان كليه دانشگاه هاي كشور
 
در آخرين نسخه رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در ژانويه 2018 دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان 331 موسسه آموزش عالي داخلي به رتبه دوم كشوري و در ميان بيش از 12000 موسسه آموزش عالي رتبه جهاني 566 دست يافته است دانشگاههاي ايران به ترتيب رتبه هاي زير راكسب نموده اند:

-         دانشگاه  تهران رتبه اول كشوري و رتبه 455 جهاني  
-      دانشگاه  علوم پزشكي تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 566 جهاني
-        دانشگاه صنعتي شريف رتبه سوم كشوري و رتبه 582 جهاني
-      دانشگاه صنعتي امير كبير رتبه چهارم كشوري و رتبه 843  جهاني
-      دانشگاه تربيت مدرس رتبه پنجم كشوري و رتبه 855 جهاني

در آخرين نسخه رتبه بندي Google Scholar Citations دانشگاههاي جهان در جولاي 2017 دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان 331 موسسه آموزش عالي داخلي به رتبه اول كشوري و در ميان 5000 از دانشگاه هاي ديگر رتبه جهاني 436 دست يافته است دانشگاههاي ايران به ترتيب رتبه هاي زير راكسب نموده اند:

-         دانشگاه  علوم پزشكي تهران رتبه اول كشوري و رتبه 436 جهاني  
-      دانشگاه  تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 798 جهاني
-        دانشگاه تربيت مدرس رتبه سوم كشوري و رتبه 887 جهاني
-      دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي رتبه چهارم كشوري و رتبه 895 جهاني
-      دانشگاه صنعتي شريف رتبه پنجم كشوري و رتبه 986 جهاني


اخبار مركز
اعلام رتبه بندي وب سنجي و Google Scholar Citations دانشگاههاي جهان در ژانويه 2018،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم در ميان كليه دانشگاه هاي كشور (14/12/1396)
اعلام رتبه بندي Google Scholar Citations دانشگاههاي جهان در جولاي 2017 ،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه اول در ميان كليه دانشگاه هاي كشور (10/5/1396)
اعلام رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در جولاي 2017 ،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه اول در ميان كليه دانشگاه هاي كشور (10/5/1396)
پيرو قطع شدن ارتباط اينترانت مخابراتي واحدها و سرورهايي كه روي اين بستر خدمت دريافت مي كرده اند دچار اختلال مي باشند (19/11/1395)
اعلام رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در ژانويه 2017 دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه اول كشوري و رتبه 478 جهاني (16/11/1395)
آرشيو


وبلاگ

مالتي مديامركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران