دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 
 
اعلام رتبه بندي وب سنجي و  Google Scholar Citations دانشگاههاي جهان در جولاي 2018،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم در ميان كليه دانشگاه هاي كشور
 
در آخرين نسخه رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در جولاي 2018 دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان 331 موسسه آموزش عالي داخلي به رتبه دوم كشوري و در ميان بيش از 12000 موسسه آموزش عالي رتبه جهاني 555 دست يافته است دانشگاههاي ايران به ترتيب رتبه هاي زير راكسب نموده اند:

-         دانشگاه  تهران رتبه اول كشوري و رتبه 388 جهاني  
-      دانشگاه  علوم پزشكي تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 555جهاني
-        دانشگاه صنعتي شريف رتبه سوم كشوري و رتبه 594 جهاني
-      دانشگاه صنعتي امير كبير رتبه چهارم كشوري و رتبه 785جهاني
-      دانشگاه تربيت مدرس رتبه پنجم كشوري و رتبه 851 جهانياخبار مركز
اعلام رتبه بندي وب سنجي و Google Scholar Citations دانشگاههاي جهان در ژانويه 2018،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه دوم در ميان كليه دانشگاه هاي كشور (14/12/1396)
اعلام رتبه بندي Google Scholar Citations دانشگاههاي جهان در جولاي 2017 ،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه اول در ميان كليه دانشگاه هاي كشور (10/5/1396)
اعلام رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در جولاي 2017 ،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه اول در ميان كليه دانشگاه هاي كشور (10/5/1396)
پيرو قطع شدن ارتباط اينترانت مخابراتي واحدها و سرورهايي كه روي اين بستر خدمت دريافت مي كرده اند دچار اختلال مي باشند (19/11/1395)
اعلام رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در ژانويه 2017 دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه اول كشوري و رتبه 478 جهاني (16/11/1395)
آرشيو


وبلاگ

مالتي مديامركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران