دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 
 
اعلام رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در زانويه 2016،دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه اول كشوري و رتبه 433جهاني
 
در آخرين نسخه رتبه بندي وب سنجي دانشگاههاي جهان در  ژانويه 2016 دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان 331 موسسه آموزش عالي داخلي به رتبه اول كشوري و در ميان بيش از 12000 موسسه آموزش عالي رتبه جهاني 433 دست يافته است دانشگاههاي ايران به ترتيب رتبه هاي زير راكسب نموده اند:

-         دانشگاه  علوم پزشكي تهران رتبه اول كشوري و رتبه 433 جهاني
-        دانشگاه  تهران رتبه دوم كشوري و رتبه 451 جهاني  
-        دانشگاه صنعتي شريف رتبه سوم كشوري و رتبه 670 جهاني
-      دانشگاه تربيت مدرس رتبه چهارم كشوري و رتبه 721 جهاني
-      دانشگاه فردوسي مشهد رتبه پنجم كشوري و رتبه 722 جهاني

اخبار مركز
نسخه اندرويد و ios سامانه V.Campus راه اندازي شد (4/3/1394)
ارتقاي خدمات پست الكترونيك اعضاي هيات علمي (4/3/1394)
سامانه جديد استفاده از منابع الكترونيك خارج از شبكه دانشگاه V.Campus راه اندازي شد (4/3/1394)
رتبه 427 جهان براي دانشگاه در شاخص website size Rank Scimago (10/6/1393)
ديدار نوروزي سال 93/ مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه به بيان اهم برنامه هاي اين مديريت در سال جديد پرداخت (18/1/1393)
آرشيو


وبلاگ

مالتي مديامركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران